.

NURLU AYLAR, FEYZ DOLU GÜNLER, GECELER!

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Rh.A

Hele bu günlerde Allah CC Hazretleri'nin lütfuna, rahmetine, yardımına çok ihtiyacımız var. Dünyanın bir çok yerinde kâfirler, zâlimler, hainler, mâsum insanlara saldırıyor, insan haklarını pervasızca ihlâl ediyor, katliamlar yapıyor. Sözde uygar ve aydın Batı dünyası, iki yüzlü ve çifte standartlı; süper güçlü devletler, gizli hesaplar ve oyunlar peşinde; İslâm devlet ve milletleri ise irtibatsız, dağınık, lâkayt; hâmisiz mümin kitleler, mazlum, mağdur ve mustad'af... Bu mazlumların imdadına kim yetişecek? Nerede gayret ve hamiyet-i diniyye sahibi hakiki, halis, muhlis, kahraman, mücahid müslümanlar!?

Allah'tan korkan, ahirete iman eden, cenneti arzulayan herkesin uyanması, ateş gibi olması, pervane gibi dönmesi, süratle hizmete koşması gerekiyor.

Ne güzel bir manevî ve rûhânî mevsim var önümüzde! Allah'ın lûtfuna, inayet ve nusretine ermek için ne güzel fırsatlar peşpeşe gelmekte! İşte, 14 Aralık 1993 Salı günü, kısaca "ÜÇ AYLAR" dediğimiz mübarek mevsim başlıyor, Receb-i Şerif geliyor.

Receb, tevbe ayı, davranma ve uyanma ayı, ibadete yönelme ayı; dinî yönden çok mühim ve muazzam bir ay! Allah-u Teàlâ'nın kullarına çok afv-ü mağfiret eylediği, yapılan a'mal-i sâlihaya, hayrât-ü hasenâta kat kat, bol bol mükafât verdiği bir ay!

Bu manevî mükâfatlara, rahmet, feyz ve bereketlere nail olabilmek için bizim de gayrete gelmemiz, harekete geçmemiz lâzım! Çünkü Peygamber Efendimiz SAS Hazretleri de Receb ayına çok itibar eder, bu ayda ibadet ve itaatlerini daha da artırır, onun pek çok günlerinde oruç tutar, gecelerini sabahlara kadar uyanık durur, ihya eylerdi...

O halde, siz de davranın, sevgili okuyucular! İhlâs ve içtenlikle, "tevbe-i nasuh" ile tevbe edin, ahvalinizi islâha girişin, yönünüzü hak yola çevirin, Allah'a yönelin, O'nun rızası yoluna gelin, takvâ'ya sımsıkı sarılın, ibadet ve taatinizi artırın, güzelleştirin; nefsi terbiye için çokça oruç tutun. Kur'an-ı Kerîm'i anlayarak okuyun, ziyade hayr-ü hasenet yapın; fakirleri, muhtaçları sevindirin, gönül kazanın!

Özellikle, çevrenizdeki gafil ve cahiller uyandırmağa, şaşıranları doğru yola çekmeğe çalışın; önce ailenizi, çoluk çocuğunuza sahip olun, sonra halka halka faaliyetlerinizi genişletin!

Haramların günahların her çeşidinden şiddetle sakının, dikkatle uzak durun!

Toplumu düzeltmeğe, halkı irşada çalışın; konu komşu, eş dost, akraba, ahbab, uzak yakın herkesi, her fırsatta hayra ve hakka teşvik edin, emr-i mâruf-nehy-i münker yapın!

İslâm'a hizmet azminizi bileyin, şevke gelin, gayretinizi artırın. güç ve kuvvetinizi tazeleyin, yeniden konsantre olun! Bir gün ansızın ölebileceğinizi, belki bir dahaki "üç aylar"a yetişemiyeceğinizi düşünün! Ömr-i azizinizin bir saniyesinin bile kıymetini bilin, onu iyi değerlendirin, boşa geçirmeyin!

Sizlere Avustralya'dan kucak kucak sevgiler, selâmlar! Bu genç ve bakir ülkede, çok şuurlu, çok vefalı, çok samimi, çok kaliteli; ilimle irfanı, ibadetle takvayı beraber götürmeğe çalışan; dili zikirli, eli tesbihli, gönlü aydın, yüzü nurlu, çok güzel kardeşlerimiz var; iki yıldır bizi davet eder dururlardı, onlara icabet eyledik; aile eğitim çalışmaları ve diğer sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetleri götüreceğiz, en uygun zamanda inşâallah yanınıza geleceğiz.

Hepinizin üçaylar'ını, Receb-i şeriflerini, Regaib ve Miraç kandillerini candan tebrik ederim. Mevlâ'm cümlenizi iki cihanda bahtiyar kılsın, dâreynde gönüllerinizin muradlarını versin, marifetullaha, muhabbetullaha, rıdvanullaha, sahip ve mazhar buyursun, sevdiklerinizle beraber cennetine dahil ve cemalini müşahede şerefine nail eylesin! Amin, bi-hürmeti'smihi'l-a'zâm ve bi câhi nebiyyihi'l-ekrem sallallahu aleyhi ve âlihî ve sellem.

Kadın ve Aile Dergisi, Kasım 93

Dervişân

.