TEVHİD YILI 2000 

Bütün kardeşlerimize ilân ediyorum, hepsini davet ediyorum çalışmaya:     İnşaallah  2000 yılını tevhid yılı yapalım! Lâ  aheillallah,muhammedür- râsûlullahyılı olarak ilan edelim!

Dergilerimizde yazalım, gazetelerimizde yazalım! Herkes tevhidin doğru olduğunu anlasın. Allah'ın varlığını, birliğini anlasın. Oğul edinmediğini, haça, puta tapmanın doğru olmadığını anlatalım! 
Tevhidi dünyanın her yerine yerleştirelim! Yanlış yolda gidenleri doğru yola çekelim! Eğri yolda gidenler, bizi eğri yollarına çekmesinler. Uçuruma gidenler bizi uçuruma çekmesinler! 

Peygamber Efendimiz'in müjdelerinden kesin olarak biliyoruz ki, 21. Yüzyıl Tevhid Yüzyılı olacak. Herkes Lâ ilahe illallah'a gelecek. Hazret-i İsâ dahi Peygamber Efendimiz'in şeriatıyla hükmedip, haçı kırıp, domuzu öldürüp, İslâm'ı öğretecek, anlatacak. 

Lâ ilahe illallah'ı kendinize, çoluk çocuğunuza, .yakınlarınıza, herkese anlatın! Allah'tan başka ilah olmadığını, yeri göğü yaratan alemlerin rabbinin Allah olduğunu, onun şeriki naziri olmadığını herkes öğrensin! 

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Rh.A

Dervişân ANA SAYFA